Volné pracovní pozice

Vedoucí chemických laboratoří

Náplň práce: Řídí a organizuje činnost kontrolních laboratoří. Vytváří kontrolní plány zkoušení surovin, fázových vzorků a hotových výrobků. Vytváří trendy mikrobiologických a analytických výsledků. Stanovuje kontrolní plány pro odběr vzorků v externí laboratoři. Zpracovává statistiku vývoje mikrobiologické jakosti výrobků. Zodpovídá za uvolňování hotových výrobků k expedici a surovin do výroby a za efektivitu a ekonomiku činnosti laboratoří.

Ozvěte se nám

Vložit životopis * Svůj životopis vložte jako PDF, docx nebo doc

ASISTENTKA ŘEDITELE SPOLEČNOSTI

Náplň práce: Pracovník na této pozici je organizační a administrativní podporou ředitele společnosti. Připravuje podklady pro jednání, zápisy z jednání a organizuje kalendář ředitele. Komunikuje s centrálou i se zahraničními sesterskými společnostmi. Zajišťuje catering, ubytování, letenky pro zahraniční návštěvy. Nese odpovědnost za spisovou službu (příjem a odesílání pošty), její rozdělování, evidenci, archivaci. Zajišťuje správu a dodržování firemních směrnic úseku ředitele společnosti. Eviduje a zpracovává tuzemské i zahraniční cestovní příkazy. Provádí měsíční uzávěrku osobních vozidel

Ozvěte se nám

Vložit životopis * Svůj životopis vložte jako PDF, docx nebo doc

Kontrolor/ka kvality

Náplň práce: Zodpovídá za kvalitu a zdravotní nezávadnost výrobků. Provádí zkoušky těsnosti svárů na balení výrobků, kontroluje vážení, provádí a kontroluje nastavení detektorů kovů a ověřuje jejich správnou funkci. Nabírá vzorky pro hodnocení po exspiraci. Kontroluje správnost a vhodnost použitých obalů, správnost tisku data exspirace a správnost ukládání zabalených výrobků do kartonů. Spolupracuje s předními dělníky ve výrobním provozu. Zpracovává a eviduje veškeré zjištěné údaje a hodnoty do kontrolních formulářů. Spolupodílí se na vyřizování reklamací.

Ozvěte se nám

Vložit životopis * Svůj životopis vložte jako PDF, docx nebo doc

Přípravář surovin a polotovarů

Náplň práce: Provádí přípravu surovin a polotovarů pro jejich další zpracování (zejména navažování, mletí a drcení vstupních surovin a polotovarů pro výrobu tavírenských směsí pro tavení na tavené sýry a termizované výrobky dle receptur na tavírně). Vybaluje, krájí či formátuje suroviny nebo polotovary pro jejich další zpracování a balení na finální výrobky na porcovně. Čistí a myje úpravárenské stroje a pomůcky, vozíky a chladírny.

Ozvěte se nám

Vložit životopis * Svůj životopis vložte jako PDF, docx nebo doc

Vozíčkář

Náplň práce: Zodpovídá za řízení, denní ošetřování a běžné opravy akumulátorových nebo motorových běžných a vysokozdvižných vozíků a podobných zařízení pro nakládání, vykládání, přepravu, zdvihání a stohování zboží a palet se zbožím ve výrobních provozech, ve skladech a ostatních prostorách výrobního areálu společnosti. Plní související a další úkoly dle pokynů přímého nadřízeného.

Ozvěte se nám

Vložit životopis * Svůj životopis vložte jako PDF, docx nebo doc

Manipulační dělník

Náplň práce: Provádí odběr zboží u výrobních linek, odváží bedny a palety, ručně nebo manipulačními vozíky přesunuje hmoty, polotovary a výrobky. Podle pokynů vykonává pomocné práce na pracovištích. Provádí vizuální kontrolu kvality výrobků – datum, těsnost svárů, skupinové balení, paletizaci.

Ozvěte se nám

Vložit životopis * Svůj životopis vložte jako PDF, docx nebo doc

Obsluha strojírenského zařízení na výrobu mlékárenských výrobků

Náplň práce: Provádí obsluhu, mytí a čištění strojního zařízení. Vizuálně kontroluje kvalitu výrobků – hmotnost, datum, teplotu, těsnost sváru, skupinové balení, paletizaci.

Ozvěte se nám

Vložit životopis * Svůj životopis vložte jako PDF, docx nebo doc

LEAN MANAGER

Náplň práce:  Analyzuje současný stav z pohledu zlepšování celé společnosti. Identifikuje příležitosti pro neustálé zlepšování a definování priorit. Vyhledává úzká místa ve společnosti, plýtvání prostředků, času, výrobních kapacit a navrhuje jejich odstraňování.  Vede samostatné projekty v rámci procesu kontinuálního zlepšování. Dohlíží a metodicky řídí jednotlivé úseky společnosti a zajišťuje  jejich vzájemnou synchronizaci.

Ozvěte se nám

Vložit životopis * Svůj životopis vložte jako PDF, docx nebo doc

BENEFITNÍ PROGRAM společnosti Mlékárna Klatovy a.s.

 • 5 týdnů dovolené
 • 13. mzda
 • Příplatek za noční směnu 20%, příplatek i za odpolední směnu
 • zázemí silné a prosperující nadnárodní společnosti
 • Měsíční prémie až do výše 16,5 % řádné mzdy
 • Sportovní a společenské akce pro zaměstnance a jejich rodinné příslušníky
 • Výuka cizích jazyků (Aj)
 • Aktivity podporující spolupráci v rámci týmu
 • Příspěvek na stravování
 • Příspěvek na dopravu
 • Příspěvek na penzijní připojištění až do max. výše 1000 Kč
 • Motivační příspěvek za doporučení nového zaměstnance
 • Bonus za polyvalenci
 • Finanční odměny za zlepšovací návrhy
 • Docházkový měsíční bonus ve výši až 2000 Kč
 • Odměny při životních a pracovních jubileích
 • Dárkové vouchery
 • Zvýhodněné telefonní tarify i pro rodinné příslušníky
 • Profesní a odborné vzdělávání zaměstnanců, odborné semináře, interní školení